Het gebruik van thermografie in de medische diagnostiek: protocol van een scoping review

Korte samenvatting van het thermografisch onderzoek

Achtergrond en stand van (inter)nationaal onderzoek: Uit het groeiende aantal publicaties over dit onderwerp blijkt ook de groeiende wetenschappelijke belangstelling voor thermografie. Thermografie is een niet-invasieve, stralingsvrije methode om de temperatuur te meten. Het wordt soms gebruikt als alternatief voor mammografie en voor de diagnose, follow-up of behandeling van reumatoïde artritis, het fenomeen van Raynaud, het diabetische voetsyndroom en andere aandoeningen, maar de omvang van het huidige gebruik en de kracht van het bewijs ter ondersteuning van elk gebruik zijn onduidelijk. Bovendien worden op de bevolking gebaseerde thermografische referentiewaarden nauwelijks gebruikt voor diagnostische doeleinden.

Doelstelling: De doelstellingen van deze verkennende studie omvatten het catalogiseren van de technische modaliteiten, het identificeren van de demografische kenmerken van patiënten en aandoeningen waarvoor thermografische beeldvorming wordt gebruikt als diagnostisch hulpmiddel, en het beoordelen van de hoeveelheid en het type bewijsmateriaal ter ondersteuning van standaard diagnostische praktijken. Daarnaast is het van belang na te gaan of er bepaalde referentiegegevens bestaan.

Discussie: Thermografie kan, althans gedeeltelijk, de op straling gebaseerde technieken aanvullen of vervangen, evenals de technieken waarvoor zeer gespecialiseerde kennis of dure technische apparatuur nodig is. Bijvoorbeeld in het geval van diabetische problemen of reumatische aandoeningen biedt het een breed scala aan nieuwe mogelijkheden voor preventieve diagnostische en therapeutische controle. Technologieën zoals thermische beeldvorming, waarbij elk onderzoek grote hoeveelheden digitale gegevens oplevert die de analysemogelijkheden van een onderzoeker ver te boven gaan, vinden nieuwe en uitdagende toepassingen dankzij de groeiende mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, machinaal leren en diep leren.

Kesztyüs, D., Brucher, S. & Keztyüs, T. (2022, 30 September). Der Einsatz der Thermografie in der medizinischen Diagnostik: Protokoll eines Scoping-Reviews. German Medical Science GMS Publishing House, Düsseldorf. https://dx.doi.org/10.3205/22dkvf079

De voordelen van ThermoScope

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hi there!

Hallo!

You landed on the English page. If you prefer another language, please select below: