Het nut van een warmtebeeldscan bij de screening van patiënten met koorts in een koud klimaat

Korte samenvatting van het thermografisch onderzoek

Achtergrond: Infraroodthermografie (IRT) voor koortsscreening werd niet alleen in algemene ziekenhuizen, maar ook in orthopedische ziekenhuizen ingevoerd als tegenmaatregel tegen de verspreiding van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19). Ondanks het wijdverbreide gebruik van IRT hebben verschillende resultaten lage en hoge effectiviteit laten zien, zodat het nut van IRT controversieel is, vooral in koude klimaten. De doelstellingen van deze studie waren het onderzoeken van het nut van IRT bij het screenen op koorts in een koud klimaat en het bedenken van een geschikte koortsscreening in de orthopedische chirurgie voor COVID-19.

Methoden: In totaal werden 390 orthopedische chirurgiepatiënten ingeschreven in de buiten groep en 210 ziekenhuismedewerkers in de binnen groe Thermografische temperatuur aan de voorkant van het gezicht in de buiten groep werd onmiddellijk gemeten na binnenkomst in ons ziekenhuis vanuit een koude buitenomgeving. Metingen voor de binnen groep werden verricht na een verblijf in het ziekenhuis (omgevingstemperatuur, 28 °C) gedurende ten minste 5 uur. In beide groepen werd >15 minuten later de lichaamstemperatuur gemeten met een axillaire thermometer.

Resultaten: In de buitengroep was de gemiddelde thermografische temperatuur significant lager dan de axillaire temperatuur en IRT kon koortsige patiënten met axillaire temperaturen van >37,0 °C niet detecteren. De gemiddelde thermografische temperatuur was significant lager in de buitengroep dan in de binnengroep. De gevoeligheid was 11,5% voor de buitengroep, lager dan voor de binnengroep.

Conclusies: We stelden vast dat IRT niet nauwkeurig was in een koud klimaat. IRT is ontoereikend als screeningsmethode om nauwkeurig personen met koorts op te sporen, dus wij zijn van mening dat er strengere tegenmaatregelen voor tweede screening moeten worden genomen om nosocomiale infecties en ziekteclusters van COVID-19 te voorkomen, zelfs in orthopedische ziekenhuizen.

Ogawa T, Tsukuda Y, Suzuki Y, Hiratsuka S, Inoue R, Iwasaki N. Utility of thermal image scanning in screening for febrile patients in cold climates. J Orthop Sci. 2022 Nov;27(6):1333-1337. doi: 10.1016/j.jos.2021.08.002. Epub 2021 Sep 3. PMID: 34483016; PMCID: PMC8413570.

De voordelen van ThermoScope

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hi there!

Hallo!

You landed on the English page. If you prefer another language, please select below: