Reumatologie: Infraroodthermografie voor de evaluatie van inflammatoire en degeneratieve gewrichtsaandoeningen: Een systematisch overzicht

Korte samenvatting van het thermografisch onderzoek

Doelstelling: Ontsteking speelt een centrale rol in de pathofysiologie van zowel reumatische aandoeningen als osteoartritis. Temperatuur, die gekwantificeerd kan worden met behulp van infrarood thermografie, geeft informatie over de ontstekingscomponent van gewrichtsziekten. Deze systematische review heeft tot doel de mogelijkheden en beperkingen van infraroodthermografie bij deze pathologieën te beoordelen.

Ontwerp: Een systematische review werd uitgevoerd op 3 belangrijke databases: PubMed, Cochrane library, en Web of Science, over klinische rapporten van elk niveau van bewijs in de Engelse taal, gepubliceerd van 1990 tot mei 2021, met infrarood thermografie gebruikt voor de diagnose van artrose en reumatische aandoeningen, het monitoren van ziekteprogressie, of respons op behandeling. Relevante gegevens werden geëxtraheerd, verzameld in een database en geanalyseerd ten behoeve van deze systematische review.

Resultaten: Van 718 gescreende artikelen bleken er 32 in aanmerking te komen voor inclusie, voor een totaal van 2094 patiënten. Negen studies rapporteerden de toepassing op artrose, 21 op reumatische aandoeningen, 2 op beide. De publicatietrend toonde een toenemende belangstelling in het laatste decennium. Zeven studies onderzochten de correlatie van temperatuurveranderingen met artrose, 16 met reumatische aandoeningen, en 2 met beide, terwijl 2 zich richtten op de pre-post evaluatie om behandelresultaten te onderzoeken bij patiënten met artrose en 5 bij patiënten met reumatische aandoeningen. Er werd een correlatie aangetoond tussen thermische bevindingen en de aanwezigheid en het stadium van de ziekte, alsmede de klinische beoordeling van ziekteactiviteit en respons op behandeling, hetgeen de rol van infraroodthermografie bij het onderzoek en de behandeling van reumatische aandoeningen en artrose ondersteunt.

Conclusies: De systematische literatuurstudie toonde een toenemende belangstelling voor deze technologie, met verschillende toepassingen in verschillende gewrichten aangetast door inflammatoire en degeneratieve pathologieën. Infraroodthermografie bleek een eenvoudige, nauwkeurige, niet-invasieve en stralingsvrije methode te zijn, die kan worden gebruikt als aanvulling op de momenteel beschikbare instrumenten voor screening, diagnose, bewaking van ziekteprogressie en respons op medische behandeling.

Trefwoorden: infraroodthermografie; gewrichten; osteoartritis; reumatische aandoeningen.

Schiavon G, Capone G, Frize M, Zaffagnini S, Candrian C, Filardo G. Infrared Thermography for the Evaluation of Inflammatory and Degenerative Joint Diseases: A Systematic Review. Cartilage. 2021 Dec;13(2_suppl):1790S-1801S. doi: 10.1177/19476035211063862. PMID: 34933442; PMCID: PMC8804782.

De voordelen van ThermoScope

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hi there!

Hallo!

You landed on the English page. If you prefer another language, please select below: