Thermische kenmerken van reumatische voeten in remissie: Basisgegevens

Korte samenvatting van het thermografisch onderzoek

Doelstelling: Studies bij mensen met actieve reumatoïde artritis hebben tegenstrijdige thermografische patronen in hun voeten (RA) aan het licht gebracht. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de thermografische patronen van gezonde controles en RA-patiënten in remissie. Daarom was het doel van deze studie te bepalen of RA-patiënten die in klinische en radiologische remissie waren, andere thermische voetkenmerken hadden dan gezonde controles.

Conclusie: Uit deze resultaten blijkt dat in vergelijking met gezonde controles, RA-patiënten die in klinische en radiologische remissie zijn, significant verschillende voetthermografische patronen vertonen. Toekomstig onderzoek zal deze gegevens gebruiken als basis om te bepalen of thermografische patronen veranderen in reactie op ziekteactiviteit.

Gatt, A., Mercieca, C., Borg, A., Grech, A., Camilleri, L., Gatt, C., Chockalingam, N., & Formosa, C. (2020). Thermal characteristics of rheumatoid feet in remission: Baseline data. PLOS ONE, 15(12), e0243078. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243078

De voordelen van ThermoScope

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hi there!

Hallo!

You landed on the English page. If you prefer another language, please select below: